Konsumenci przy zakupach żywności coraz częściej poszukują produkltów sprawdzonych, dobrej jakości i znanego pochodzenia, często bez względu na cenę. Poszukiwanie konkretnych produtktów tworzy popyt na produkty rolne lub lub środki spożywcze posiadające rozpoznawalne pochodzenie geograficzne oraz oznaczenia gwarantujące ich wysoką jakość.

W krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka jakości i wyróżniania produktów żywnościowych. Jednym z głównych sposóbów jej realizacji jest wyróżnianie odpowiednimi oznaczeniami wyrobów rolno - spożywczych wysokiej jakości pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metoda produkcji. Służy temu europejski system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. System został stworzony w celu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Plik do pobrania:
O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych (5,79 MB)