Krachla to rodzaj butelki o różnej pojemności zamykanej zamknięciem kabłąkowym (pałąkowym). Słowo Krachla wywodzi się z Galicji.Jest to zapożyczenie austriackiego określenia na oranżadę lub lemoniadę - das Kracherl.Ze względu na genezę określenia w Krakowskiem krachlą nazywana była zarówno butelka z charakterystycznym zamknięciem jak i sama oranżada lub lemoniada. Obecnie butelki typu krachla stosowane są głównie w piwowarstwie.