Produkty Tradycyjne

Produkty tradycyjne to produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe przeznaczone do spożycia przez ludzi, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

Produkty tradycyjne dzięki niezmiennej od lat recepturze wytwarzania, gwarantującej wyjątkowe cechy i właściwości wyrobu mogą ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także skarbnicą informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych walorów najstarszych przysmaków.

Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych opiera się na identyfikacji i promocji produktów zakorzenionych w tradycji, produkowanych przez lokalne społeczności, lecz mało rozpowszechnione.


Zobacz Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi