Produkty Regionalne

Karpia zna dzisiaj cały świat. To ryba wybitnie polska, chociaż za jej praojczyznę uchodzi Morze Kaspijskie. Bez dania z karpia trudno wyobrazić sobie polską kuchnię, a zwłaszcza tradycyjną polską wieczerzę wigilijną. Karp to nie tylko ryba polska, ale i prawdziwie królewska, przy czym nie tylko o wyborny, godny monarszego podniebienia smak tutaj chodzi. Znane od wczesnego średniowiecza centrum hodowli karpia w naszym kraju to Małopolska. To właśnie stąd, ze słynnego Zatora karp trafiał do dawnej stolicy, Krakowa, na królewskie stoły. W dawnej Polsce ryby cieszyły się sporym powodzeniem, znano wiele ich gatunków, o czym świadczą przepisy w staropolskich książkach kucharskich. Ich popularność rosła wprost proporcjonalnie do liczby nakazywanych przez Kościół postów.

O powodzeniu karpia świadczy fakt, że trafił do kronik Jana Długosza (XV w.), który opowiadając o zmaganiach rycerzy pod Grunwaldem, opisuje ich rodowe herby. Obok innych widocznych na nich ryb historyk wymienia właśnie karpie. Trudno dziś dociec, kto sprowadził karpia na ziemie polskie. Wiele jednak przemawia za tym, że jego upowszechnianiem zajmowali się niezrównani w średniowieczu gospodarze, pionierzy rolnictwa i hodowli – cysterscy mnisi, którzy przy swych klasztorach zakładali stawy