Produkty Regionalne

Rzeźnicy to najprawdziwsza arystokracja krakowskiego rzemiosła. Nobilitowano ich już w roku 1257, kiedy to dokument lokujący miasto na prawie magdeburskim zezwalał członkom tego cechu stawiać na Rynku kramy z mięsem.

W wieku XVI stolica Polski znalazła się na ważnym europejskim szlaku przegonu bydła. Pędzone z Podola do Czech, Austrii i Bawarii stada krów i wołów tradycyjnie zatrzymywano na postój w Piaskach Wielkich. I tam właśnie, na terenie tej dzisiejszej dzielnicy, przez długie lata szlifowały swoje mistrzostwo liczne familie miejscowych masarzy. To dzięki nim, między innymi, określenie „kiełbasa krakowska” stało się pojęciem międzynarodowym. I tym, tłumaczonym na poszczególne języki terminem, do dziś nazywają swoje wyroby oparte na nadwiślańskich recepturach producenci Wiednia, Berlina, Nowego Jorku, Chicago i Moskwy. Jest ciekawostką, że słowo kiełbasa wdarło się przebojem do języka angielskiego na terenie Stanów Zjednoczonych, stało się trwałą częścią tamtejszego codziennego słownictwa, bywa nawet używane jako synonim pojęcia „Polak”.