Produkty Regionalne

Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego: pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie, oraz którego produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.

Jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub wyłącznie związane z tym szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi, tj. klimat, jakość gleby lub lokalne know– how.

Ze względu na wymagania dotyczące produkcji, przetwarzania i przygotowania produkt ubiegający się o ChNP musi posiadać bardzo silny związek z regionem. Cały proces technologiczny powinien odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym, łącznie z pozyskiwaniem surowców.