Dokumenty:

OŚWIADCZENIE dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych (do pobrania)

FORMULARZ informacyjny podmiotu przyjętego w poczet członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska (do pobrania)

WNIOSEK o odnowienie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska (do pobrania)

OŚWIADCZENIE (rezygnacja) (do pobrania)